Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "RODO") informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Justyna Urbaniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Urbaniak, ul. Szlachtowskiego 26A, 30-132 Kraków oraz Patryk Radovac, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Patryk Radovac Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Majakowskiego 9/28, 41-300 Dąbrowa Górnicza (zwani dalej łącznie: "yoUR law").
 2. Celem przetwarzania danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO jest zawarcie i realizacja umowy, a także podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. YoUR law nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 4. Wysyłając wiadomość mailową bądź wiadomość sms odbiorca wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych. Zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcami danych będą w niezbędnym zakresie: organy publiczne oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu yoUR law (m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe oraz księgowe).
 6. Dane są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania.
 7. Odbiorca ma prawo do:
  • dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
 8. W celu wycofania zgody lub skorzystania z uprawnień wskazanych w punkcie 6 należy skontaktować się z Administratorem dostępnym pod adresem e- mail: office@yourlaw.pl.
 9. Odbiorca ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do właściwego organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

Justyna Urbaniak
Patryk Radovac